Xiaowei Jiang

Fashion Product
Image: Portflio 1
Image: portfolio 2
Image: portfolio 3
Image: portfolio 4
Image: portfolio 5
Image: portfolio 6
Image: portfolio 7
Image: Outcome
Image: Jade Shoe
Image: Wax Bags
Image: Jade Necklace
Image: Small wax purses
Image: Jade Earring
Image: Jade Earring
Image: Small Jade Chair Necklace
Image: Jade Shoe and Jade Bag Necklace
Image: Wax Fireplace
Video: 30 seconds video